Rekrutacja 2021/2022

Materiały

  • Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. TUTAJ

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha
w Gdańsku
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2021/2022

Oferta XXIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

 

Grupa BCh
(biol-chem)

 

 

 

 

biologia

chemia

język angielski

matematyka

 

fizyka

 

 

język angielski kontynuacja

język niemiecki  kontynuacja

język francuski  od podstaw

język hiszpański od podstaw

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki,
język francuski, język hiszpański)

 

Grupa MG

(mat-geo)

matematyka

geografia

 

język angielski

 

fizyka

 

2. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

  • Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
  • Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
Regulamin 
PLIKI DO POBRANIA

Regulamin XXIV Liceum Ogólnokształcącego_n.pdf

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie  następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

  • kartę zdrowia,
  • kwestionariusza szkoły
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej:   rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów. (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)
  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowych  formularz_rodzicow.pdf

Strona naboru: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html