Strona naboru

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Harmonogram naboru

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025. (scan pdf 1MB)

Rekrutacja 2024/2025

Zarządzenie Nr 16/2024
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 - TUTAJ

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha
w Gdańsku
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2024/2025

Oferta XXIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

Grupa MG

(mat-geo)

  matematyka

  geografia

 fizyka

 język angielski

 

język angielski kontynuacja

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki, język francuski)

 

Grupa BCh
(biol-chem)

  biologia

  chemia

 matematyka

 fizyka

 język angielski

 Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

  • Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (geografia, fizyka), język angielski
  • Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO XXIV LO  Regulamin XXIV Liceum Ogólnokształcącego_2024_2025.pdf

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdgeogzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie  następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

  • kartę zdrowia,
  • odpis aktu urodzenia,
  • kwestionariusz szkoły  KWESTIONARIUSZ_LO_2023_WŁAŚCIWY..pdf
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej:   rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów. (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)
  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ZSO2_formularz_rodzicow_GPE.pdf 

Strona naboru: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

  1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
  2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025. (scan pdf 1MB)

PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA