Patron szkoły - Stefan Banach (30 marca 1892 Kraków – 31 VIII 1945 r. Lwów) , genialny naukowiec, człowiek o niezwykle dramatycznej biografii, pokonujący przez całe życie trudności, ale odważny, konsekwentny i nieustraszony.

W latach 1902-10 uczęszczał do Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, w latach 1910-13 studiował na Politechnice Lwowskiej na wydziale inżynierii lądowej. W 1916 r. spotkał w Krakowie Hugona Steinhausa , z którym utworzył w 1919 r. Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone w 1920 r. w Polskie Towarzystwo Matematyczne. W 1920 r. został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W 1920 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1922 r. habilitował się, otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Lwowskiego. W 1924 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1927 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego. Otworzyło mu to drogę do pięknej kariery naukowej. Zdobył szacunek nie tylko swoich bezpośrednich współpracowników, ale i największych matematycznych umysłów Europy.

Okres wojenny był dla Stefana Banacha niezwykle trudny, uczestniczył w gehennie mieszkańców Lwowa przechodzącego z rąk sowieckich w sferę wpływów niemieckich i ponownie wyzwolonego. Zmarł na raka płuc, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim.

Życie, działalność i osiągnięcia Stefana Banacha wpisują się w misję naszej szkoły „Światu, ludziom, sobie …”. Ten wybitny naukowiec kieruje uwagę młodych ludzi ku matematyce, która w gimnazjum, liceum i na dalszych etapach kształcenia odgrywa istotną rolę, uczy logicznego myślenia i porządkowania świata.

Klasa 1a przygotowała 
"Stefan Banach w oczach dzieci"