• opłata za zagubiony kluczyk do szafki i kartę wejściową
Bank: PKO SA
91 1240 1268 1111 0010 3849 2331
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.