W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

  • legitymacji szkolnej
  • świadectwa

w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy dokonać wpłaty na podane poniżej konto bankowe, zamieszczając w tytule imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.

Bank: PKO SA
91 1240 1268 1111 0010 3849 2331
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

  • 26 zł duplikat świadectwa
  • 9 zł duplikat legitymacji