JĘZYK POLSKI

Klasa I a
IX - Biblia (Ks. Rodzaju, Ks. Hioba, Ks. Koheleta, Apokalipska św. Jana);
X - ,,Zbrodnia i kara"  F. Dostojewski;
XI - Mitologia, cz. I Grecja, Jan Parandowski;
XII - ,,Antygona" Sofokles,  ,,Król Edyp" Sofokles;
I - ,,Odprawa posłów greckich" J. Kochanowski;
II - ,,Romeo i Julia" W. Szekspir;
III - ,,Makbet" W. Szekspir;
IV - ,,Skąpiec" Molier;
V - ,,Potop" H. Sienkiewicz;
VI - ,,Katedra" J. Dukaj;
Klasa II a, b
IX - ,,Cierpienia młodego Wertera" W. Goethe, ,,Giaur" G. Byron;
X - ,,Dziady" cz. IV, ,,Dziady" cz. III A. Mickiewicz;
XI - ,,Kordian" J. Słowacki, ,,Nie - Boska komedia" Z. Krasiński;
XII - ,,Gloria victis" E. Orzeszkowa;
I - ,,Nad Niemnem" E. Orzeszkowa;
II - ,,Lalka" B. Prus;
III - ,,Z legend dawnego Egiptu" B. Prus;
IV - ,,Rozdziobią nas kruki i wrony" S. Żeromski;
V - ,,Zbrodnia i kara" F. Dostojewski;
VI - ,,Lord Jim" J. Conrad;
Klasa III a
IX - ,,Lalka" B. Prus;
X - ,,Z legend dawnego Egiptu" B. Prus;
XI - ,,Nad Niemnem" E. Orzeszkowa;
XII - ,,Lord Jim" J. Conrad;
I - ,,Wesele" S. Wyspiański:
II - ,,Chłopi" (Tom I, Jesień) W. S. Reymont;
III - ,,Przedwiośnie" S. Żeromski;
IV - ,,Ferdydurke" W. Gombrowicz;
V - ,,Medaliony" Z. Nałkowska
VI - ,,Proszę państwa do gazu", ,,Pożegnanie z Marią" T. Borowski;
Klasa IV a
IX - ,,Dżuma" A. Camus;
X - ,,Ruch 1984" G. Orwell;
XI - ,,Tango" S. Mrożek;
XII - ,,Raport o stanie wojennym" (wybrane opowiadanie), ,,Górą Edek" M. Nowakowski;
I - ,,Miejsce" A. Stasiuk;
II - ,,Profesor Andrews w Warszawie" O. Tokarczuk;
III - ,,Madame" A. Libera;
IV - ,,Bieguni" O. Tokarczuk;