LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO STOPNIA REJONOWEGO

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego  2023/2024