Dla rodziców - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

Nr rachunku Rady Rodziców przy ZSO Nr 2 w Gdańsku
Bank  PKO BP         81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

powrót do góry