Dziennik elektroniczny - dostęp ucznia

Strona platformy GPE - www.edu.gdansk.pl

UCZEŃ
Korzystanie z usług Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (e-Dziennika UONET+ oraz pakietu Office 365) wymaga uzupełnienia przez właściwą placówkę oświatową następujących danych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu e-mail.
Aby zalogować się po raz pierwszy do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

APLIKACJA MOBILNA
Jeśli chcesz korzystac z aplikacji mobilnej:

OFFICE 365

Od 25.09.2023 obowiązuje dwuetapowe logowanie do usług Office 365. Prosimy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w linku poniżej.