Dziennik elektroniczny - dostęp ucznia

Strona platformy GPE - www.edu.gdansk.pl

UCZEŃ
Korzystanie z usług Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (e-Dziennika UONET+ oraz pakietu Office 365) wymaga uzupełnienia przez właściwą placówkę oświatową następujących danych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu e-mail.
Aby zalogować się po raz pierwszy do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

APLIKACJA MOBILNA
Jeśli chcesz korzystac z aplikacji mobilnej: