LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY SPORTOWEJ – PIŁKA RĘCZNA OD ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

 Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej od roku szkolnego 2021-2022.pdf

Złożenie wniosku (Zał. 1)  do 10 czerwca. (skan podpisanego wniosku należy przesłać na adres: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl ). 

Zarządzenie dyrektora Nr 8.2020.2021.pdf

WNIOSEK DO KLASY IV SPORTOWEJ (3).pdf

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W KL.IV SPORTOWEJ.pdf