ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do kl. IV sportowej z piłką ręczną

Termin dostarczenia skanu podpisanego wniosku do 30.05.2023r. do godz. 15:00.   Zał_1.pdf
na adres:
sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl lub w formie papierowej do sekretariatu szkoły.