Dokumenty do pobrania:

  Dzień Otwarty

  15 stycznia 2022 r.

  Witamy w naszej szkole: link

  Przewodnik po szkole -  Kody_dzien otwarty_n.pdf

  Informacje o szkole - Prezentacja_dzien_otwarty.pdf

  Rekrutacja rozpoczyna się 7 marca 2021 r. o godz. 12:00

  Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

  Rekrutacja 2022/2023

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ("zerówki")

  W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego.

  Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:
  • w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

  W terminie od 31 marca od godz. 8.00 do 7 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:
  • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) – załącznik nr 5 dostępny w plikach do pobrania. Pobierz (0,32 MB)

  Podpisane ww. dokumenty rodzice mogą przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
  - skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki,
  - wrzucają deklarację/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.

  Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego.
  W dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

  Pliki do pobrania:

  Rekrutacja do klas pierwszych 

  W dniu 30 marca 2022 r. o godzinie 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły.
  Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:
  - w placówce pierwszego wyboru - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  - na stronie internetowej: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

  Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły
  Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 31 marca do 07 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku). Pobierz (0,35 MB)

  Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata.
  Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły na jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1) skanują oświadczenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub
  2) wrzucają oświadczenie do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę.
  Brak potwierdzenia woli przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

  Pliki do pobrania:

  ZGŁOSZENIE NAUKI W SZKOLE OBWODOWEJ

  Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W tym momencie procedura zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej jest zakończona. 

  KANDYDACI DO KLASY I

    

   Kwestionariusz dla nowo przyjmowanych uczniów -  SP33_Kwestionariusz(1).pdf