Kwestionariusz dla nowo przyjmowanych uczniów -  SP33_Kwestionariusz(1).pdf

  Rekrutacja 2021/2022

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


  W terminie od 23 marca od godz. 8.00 do 29 marca 2021 r. do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:
  - oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) – załącznik nr 5 Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (PDF) https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Files

  Podpisane ww. dokumenty rodzice mogą przekazać na dwa sposoby:
  - skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki,
  - wrzucają deklarację/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.
  Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.  P-LA Zarz. Nr 1760_20 terminy rekrutacji.pdf
  2. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk. P-LA UCHWAŁA KRYTERIA.pdf
  3. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_sp_2021_2022 (1).pdf

  PLIKI DO POBRANIA

  Rekrutacja do klas pierwszych 

  • ZGŁOSZENIE NAUKI W SZKOLE OBWODOWEJ

  złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka
  do szkoły. W tym momencie procedura zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej jest zakończona.

  Dzieci zgłoszone w obowodzie szkoły są przyjęte.

   Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

   Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 2marca do 29 marca 2021r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole Pobierz (0,39 MB) (załącznik nr 1 do wniosku).

   Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły w następujący sposób:

   1)skanują oświadczenie i przesyłają drogą elektronicznąna adres mailowy szkoły (sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl) lub

   2)wrzucają oświadczenie do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę.

   1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.  21-22_OK_ZASADY_REKRUTACJI_SP_KL_I (1).pdf
   2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 21-22 ZARZĄDZENIE TERMINY REKRUTACJI DO KL I.pdf
   3. Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla klas pierwszych.  21-22 UCHWAŁA KRYTERIA KL. I.pdf
   4. Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 21-22 ZARZĄDZENIE DYREKTORA - REKRUTACJA DO KLASY I SP.pdf

   PLIKI DO POBRANIA

   Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2021 r. o godz. 12:00
    
   Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata: