WYWIADÓWKI  - czwartek godz. 18:00 - 19:00

 • 15 X 2020 r. 
 • 10 XII 2020 r.
 • 11 III 2021 r.
 • 20 V 2021 r.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - zdalne czwartki godz. 18:00 - 19:00

Konsultacje dla rodziców odbywają się w Teams. Rodzic loguje się na konto dziecka.

 • w 1 tygodniu miesiąca od października (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, pedagog, logopeda, wychowawcy klas 0a oraz pierwszych edukacji wczesnoszkolnej)
 • w 2 tygodniu miesiąca od października (historia, historia i społeczeństwo, wos LO, muzyka, plastyka, technika, religia, pedagog, terapia pedagogiczna, wos, wychowawcy klas drugich edukacji wczesnoszkolnej)
 • w 3 tygodniu miesiąca od października (wf, matematyka, fizyka, chemia, psycholog, wychowawcy klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej)
 • w 4 tygodniu miesiąca od października (geografia, edb, biologia, przyroda, informatyka, wos SP, psycholog, dużur dyrektora, wicedyrektorów)

WOLNE DNI SP

 • 14 X 2020 r.
 • 2 XI 2020 r.
 • 4 I 2021 r.
 • 5 I 2021 r.
 • 25 V 2021 r.
 • 26 V 2021 r.
 • 27 V 2021 r.
 • 4 VI 2021 r.

WOLNE DNI LO

 • 14 X 2020 r.
 • 2 XI 2020 r.
 • 4 I 2021 r.
 • 5 I 2021 r.
 • 4 V 2021 r.
 • 5 V 2021 r.
 • 6 V 2021 r.
 • 7 V 2021 r.
 • 27 V 2021 r.
 • 4 VI 2021 r.

23 - 31 XII 2020 zimowa przerwa świąteczna

1 - 14 II 2021 ferie zimowe

1 - 6 IV 2021 wiosenna przerwa świąteczna

30 IV 2021 zakończenie roku szkolnego w klasie mateuralnej

25 VI 2021 zakończenie roku szkolnego

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU.pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • 25 V 2021 godz. 9:00
 • 26 V 2021 godz. 9:00
 • 27 V 2021 godz. 9:00
 • Wyniki 2 lipca 2021 r.
 • Rozdanie zaświadczeń 8 lipca 2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 -  Informacje o egzaminie  - TUTAJ

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych  ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej