Dostęp do serwisu będzie możliwy tylko wtedy kiedy szkoła/pracownicy Państwa placówki wprowadzą ich dane do aplikacji UONET+ : Dane kontaktowe rodziców  - dostęp do GPE  ZSO2_formularz_rodzicow_GPE.pdf   

Materiały dla uczniów i rodziców:

Informujemy, że jedyną oficjalnie rekomendowaną aplikacją na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, itp.)  przeznaczoną dla rodziców i uczniów do dostępu do zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej jest Dzienniczek VULCAN firmy VULCAN sp. z o.o. Oprogramowanie firmy VULCAN pobiera informacje z systemu UONET+, w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Microsoft Tems dostęp ucznia: 

Aplikację MS Teams można pobrać na komputer i urządzenie mobilne korzystając m. in. z tego linku:
 
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

OFFICE 365

Licencja edukacyjna Office 365 przyznawana jest uczniom i nauczycielom. Wynika to z zasad licencji edukacyjnych Microsoft.

Konto Rodzica nie ma dostępu do pakietu O365 w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Przypominamy, że aby uczeń posiadał dostęp do dziennika elektronicznego (a także pakietu Office365) wystarczy, aby na karcie ucznia został wprowadzony jego PESEL oraz prywatny adres e-mail.Gdy dane zostaną uzupełnione należy skorzystać z opcji przywracania dostępu do konta podając PESEL.Wówczas na adres e-mail wpisany do kartoteki ucznia przyjdzie link aktywacyjny do zmiany hasła.Dane, o których mowa (nr PESEL oraz prywatny adres e-mail) wprowadza sekretariat szkoły bądź wychowawca.

Link do instrukcji logowania GPE: https://edu.gdansk.pl/files/logowanie-do-gpe.pdfLink do instrukcji MS TEAMS https://edu.gdansk.pl/files/m365_uruchamianie-teams.pdfLink do najczęściej zadawanych pytań https://edu.gdansk.pl/files/faq-gpe.pdf

Podczas logowania do GPE proszę nie wpisywać przedrostka "GPE\" tylko sam login.