Szkoła Podstawowa nr 33

Opiekun SU: Pani Agnieszka Kruk

Z-ca:

Przewodniczący SU: 

Z-ca przewodniczącego:

Z-ca przewodniczącego: 

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekun SU: 

Przewodnicząca: 

Z-ca przewodniczącego:

 

XXIV Liceum Ogolnokształcące

Opiekun SU: Pani Arleta Gierałtowska

Przewodniczący SU: Łukasz Wierzbowski IIIa

Z-ca przewodniczącego: