Szkoła Podstawowa nr 33

Opiekun SU: Pani Anna Gołaszewska

z-ca opiekuna samorządu: Pani Agnieszka Kruk
przewodniczący SU: Jakub Kalisz 7b
z-ca przewodniczącego: Jan Szczepański 5c
drugi z-ca: Alicja Kamińska 8a

 

XXIV Liceum Ogolnokształcące

Opiekun SU: Pani Arleta Gierałtowska

Przewodnicząca SU: Milena Noga IIIa