Opłata za obiady za m-c czerwiec 2024 r. 

14 x 5,00 = 70,00 zł

Opłata za obiady za m-c maj 2024 r. 

15 x 5,00 = 75,00 zł

Dni 14,15,16 maja są dniami bez obiadu Egzamin Ósmoklasisty.

Wpłaty 10-tego każdego miesiąca

Opłaty za obiady należy wpłacać tylko na indywidualne konto dziecka.

Rodzice, którzy nie otrzymali nr konta indywidualnego proszeni są o kontakt z intendentem intendentzso2@gmail.com

Nowi uczniowie wpłacają na ogólne konto, które jest podane w umowie obiadowej do momentu otrzymania nr konta indywidualnego.

Prosimy rodziców o uregulowanie zaległości z poprzednich miesięcy.

UWAGA: Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem. Brak wplaty w terminie może spowodować kłopoty z wydaniem uczniowi obiadu.

  • Opłaty za obiady należy wpłacać na konto indywidualne dziecka (jeżeli dziecko uczęszczało na obiady).
  • Nowe osoby wpłacają na nr konta: 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533 Bank PEKAO SA.(do czasu uzyskania konta indywidualnego).
  • Umowy na dany miesiąc należy złożyć do 3 każdego m-c.
  • W przypadku osób, które nie uregulowały zaległości, umowy zostaną przyjęte po uregulowaniu zaległych wpłat.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rezygnację z posiłku można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego e-mailem na adres intendentzso2@gmail.com lub telefoniczne u intendenta tel. 58 340 75 67

e-mail do kontaktu z intendentem: intendentzso2@gmail.com