PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Marta Koc

pedagog s.112

 

 

7.30 – 12.00

 

 

8.00 – 12.30

 

 

8.40 – 13.00

 

 

12.00 – 16.30

 

 

8.00 – 11.30

 

 

Ashvika Ahuja

psycholog s.127

 

 

12.00 – 16.30

 

 

7:30 – 11.30

 

 

7:30 – 12.00

 

 

7.30 – 12.00

 

 

7.30 – 12.00

 

 

Agnieszka Schulz

pedagog s.127

 

 

-----------------

 

 

7.30– 11.30

14.40-16.40

 

11.30 – 16.30

 

 

---------------------

 

---------------

 

Barbara Szymczak

psycholog s.112

 

 

9.30 – 14.00

 

 

10.30 – 15.00

 

 

---------------

 

8.30 – 13.30

 

 

11.30 – 16.30

 

OFERTA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU OSOWEJ

Formy pomocy
 
 1. Praca indywidualna z uczniami skierowanymi do szczególnej opieki (monitoring sytuacji rodzinnej i postępów w nauce) 
 2. Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia z policji, Sądu, zgłoszenia nauczycieli gimnazjum)
 3. Terapia pedagogiczna – indywidualna, grupowa
 4. Warsztaty dla zespołów klasowych (integracyjne, motywacyjne, profilaktyczne, w zakresie doradztwa zawodowego, psychoedukacyjne)  
 5. Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)- współpraca z PPP nr 1- skierowania do poradni, monitorowanie stosowania się do zaleceń z poradni, organizacja szkoleń dla nauczycieli,pomoc nauczycielom w opracowaniu sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 
 6. Współpraca z  uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną i rodzicami tych uczniów 
 7. Organizacja pomocy w nauce dla uczniów – pomoc wolontariuszy
 8. Działania profilaktyczne
 9. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
 10. Pomoc materialna (obiady szkolne, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)
 11. Współpraca z wychowawcami – udział w spotkaniach zespołu wychowawców, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, indywidualne rozmowy z nauczycielami, organizacja szkoleń.
 12. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia – spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, spotkania w klasach III Gimnazjum.
 13. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in.: MOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, poradnie specjalistyczne).
 
 
 
 
 
Opiekuje się nami
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku                                                     
80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1. tel.58/341-87-58                                                                                        
e-mail: poradnia1gda@interia.pl

Integracja w naszej szkole

Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2007 roku. W chwili obecnej
funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych, a uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczają również do klas ogólnodostępnych

W ramach działań specjalistycznych nasza szkoła oferuje:

 • zajęcia rewalidacyjne rozwijające i usprawniające procesy poznawcze
 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne korygujące problemy w zachowaniu
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia rytmiki

 

Naszym uczniom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy również udogodnienia architektoniczne:

 • podjazd,
 • windę,
 • toaletę wyposażoną w poręcze i uchwyty oraz podnośnik,
 • automatyczne drzwi wejściowe do szkoły otwierane na fotokomórkę.

 

W jaki sposób przebiega praca w klasach integracyjnych?

Zespoły klasowe są mniej liczne (od 15 do 20 uczniów) i uczestniczy w nich od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W klasach tych pracuje na większości lekcji dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący - uczący danego przedmiotu oraz pedagog specjalny. Obaj współpracują w celu jak najlepszego przebiegu procesów edukacyjnych
i wychowawczych.

Mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na bliższe kontakty ze wszystkimi uczącymi się w niej uczniami.
W związku z tym nauczyciele szybciej diagnozują potrzeby i mogą
wyjść im naprzeciw.

W klasie integracyjnej realizowany jest program nauczania taki sam jak
w równoległych klasach. Równocześnie realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach.

Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w życiu klasy i szkoły. Biorą udział licznych imprezach szkolnych: akademiach, koncertach, warsztatach, festynach. Wyjeżdżają na obozy integracyjne i wycieczki szkolne. Biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Mają szansę sprawdzać się w charakterze wolontariuszy.

Z każdym uczniem niepełnosprawnym, w zależności od jego potrzeb, przez cały okres jego edukacji pracują specjaliści pedagodzy, psycholog, rehabilitant oraz wychowawca i nauczyciele z danego przedmiotu.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach przebiega w łączności
z rodzicami/opiekunami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
a także w razie potrzeby z innymi specjalistami np. lekarzami, konsultantami.

 

Korzyści płynące z integracji:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka
 • poszukiwanie wciąż nowych, zindywidualizowanych metod pracy
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron
 • dzieci i młodzież (zarówno pełnosprawna jak i o specjalnych potrzebach) uczą się szacunku, empatii i tolerancji w stosunku do siebie nawzajem
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności
 • rozwijanie postaw altruistycznych
 • przełamywanie izolacji społecznej.
 • lepsza możliwość rozpoznawania potrzeb wszystkich uczniów uczestniczących w zespole klasowym.
 • zdobywanie  nowych, cennych doświadczeń.
 • bliska współpraca z rodzicami.

 

Zespół integracyjny - grupa specjalistów, która inicjuje i monitoruje przebieg procesu integracji w naszej szkole:

 • mgr Anna Radziwiłko - Z-ca Dyrektora

 

  mgr  Dorota Broszkiewicz - pedagog specjalny kl. VII b

  mgr Mariola Kaczor - pedagog specjalny kl. I s LO

  mgr Justyna Mielguj – pedagog specjalny kl. IV b

  mgr  Elżbieta Wasilewska - pedagog specjalny kl. II c

  mgr Beata Trzebiatowska - rehabilitant

 

 

 

Sławne osoby, które udowadniają, że niepełnosprawność
nie we wszystkim przeszkadza

Jan Skiba – członek zespołu Remont Pomp, absolwent naszej szkoły

Lionel Messi – jeden z najlepszych piłkarzy w historii

Jamel Debbouze - aktor i komik, znany z Asterixa i Amelii

Peter Dinklage – aktor, gwiazda serialu „Gra o tron” (Tyrion Lannister)

Stephen Hawking – brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyk

Natalia Partyka- tenisistka stołowa, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska

Amy Purdy – snowboardzistka i modelka

Andrea Bocelli - śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny, multiinstrumentalista

Jan Mela - najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów w ciągu 1 roku

Sylwia Gajewska – modelka

Viktoria Modesta – modelka

Mariusz Kędzierski – artysta plastyk, rysuje skomplikowane grafiki – portrety i martwą naturę

Christopher Reeve - amerykański aktor, producent filmowy, reżyser, scenarzysta i pisarz

Piotr Swend -  aktor serialu „Klan”

Franklin Delano Roosevelt - 32 prezydent Stanów Zjednoczonych

Ludwig van Beethoven - kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich

Monika Kuszyńska - polska piosenkarka i autorka tekstów

 

Wybitne postacie, których biografie sugerują, że cierpieli na zespół Aspergera

Maria Curie-Skodowska -  fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla

Alfred Hitchcock - reżyser i producent filmowy odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, pionier suspensu i thrillera psychologicznego

Michał Anioł – włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt epoki Odrodzenia

Wolfgang Amadeusz Mozart - kompozytor i wirtuoz

Hans Christian Andersen – duński pisarz i poeta, najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej

Thomas Edison – wielki wynalazca i bardzo sprawny przedsiębiorca

Isaac Newton Thomas - fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, geniusz

Albert Einstein - fizyk, jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła, odkrywca emisji wymuszonej

Tomas Jefferson - amerykański prawnik, działacz niepodległościowy, archeolog, architekt, trzeci prezydent USA

... i wielu, wielu innych ludzi o specjalnych potrzebach,  którzy dzięki uporowi i odwadze osiągnęli sukces!

 

Kalendarium związane z integracją

 • 4 stycznia - rocznica urodzin Braille'a
 • 11 lutego - Światowy Dzień Chorego
 • 14 lutego - Dzień Chorych na Padaczkę
 • 23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
 • 22 marca - Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
 • 2 maja - Światowy Dzień Astmy
 • 5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
 • / Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 29 września - Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
 • 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • 12 października - Światowy Dzień Reumatyzmu
 • 15 października - Międzynarodowy Dzień Białej Laski
 • 22 października - Międzynarodowy Dzień Jąkających się
 • 13 listopada - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • 14 listopada - Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
 • 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • pierwszy tydzień grudnia - Europejski Tydzień Autyzmu
 • 3 grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza