2020/2021

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Marta Koc

pedagog s.112

 

 

8.00 – 14.00

 

 

8.00 – 15.00

 

 

8.40 – 15.40

 

 

8.00 – 16.00

 

 

11.35 – 16.35

 

 

Ashvika Ahuja

psycholog s.127

 

 

8.00 – 13.00

 

 

13:05 – 16.35

 

 

13:05 – 16.35

 

 

8.00 – 13.00

 

 

10.45 – 15.45

 

 

Agnieszka Schulz

pedagog s.127

 

 

10.35– 16.35

 

 

-------------------

 

8.00 – 13.00

 

 

------------------------

 

-------------------

 

Barbara Szymczak

psycholog s.112

 

 

10.00 – 16.00

 

 

9.00 – 13.00

 

 

-------------------

 

11.35 – 16.35

 

 

8.00 – 12.00

 

2019/2020 

POMOC AUSTRALII

 Nasi uczniowie w ostatnich dniach wykazują niezwykle poruszające zaangażowanie w pomoc dla niszczonej pożarami Australii. 12, 13, 14 lutego przeprowadzona została loteria, na której fantami były pluszaki przynoszone przez dzieci z domu. Uzbierane środki przeznaczone zostały na adopcję koali (www.koalahospital.org.au/). Ponad 20 zdjęć naszych puchatych podopiecznych zawisło w szkolnej galerii J (fot.)

 

14 lutego 2020 w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Empatii. Jako, że symbolem empatii jest żyrafa (bo ma największe serce spośród wszystkich ssaków lądowych J…), to właśnie ona była bohaterem prac, które wykonali uczniowie na konkurs plastyczny. (fot.)

Nagrody otrzymały następujące osoby:

w kategorii: rysunek

miejsce I Dominika Szulc 3C

miejsce II Gabrysia  Bobrowska 3C

miejsce III Natalia Staniszewska 3A

wyróżnienie: Laura Kowalczys 3a

wyróżnienie: Natalia Harlak 3B

 

w kategorii: forma dowolna

miejsce I Bartek Kostecki 4A

miejsce II Agnieszka Dybowska 3B

miejsce III Oskar Zenderowski 3B

wyróżnienie: Natalia Szymańska 3C

 Rodzicom i Uczniom składamy serdeczne podziękowania za udzielenie wsparcia przy organizowanych i przeprowadzanych przez nas akcjach: świąteczna pomoc dla rodzin w potrzebie – „Nasza szlachetna paczka” i pomoc dla Australii. Dzięki Waszym otwartym sercom choć kawałeczek czyjegoś świata się rozjaśnił…Pozytywna energia ruszyła w podróż, by rozsiewać dobro J (fot.)

GALERIA

Godziny pracy 2019/2020

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Marta Koc

pedagog s.112

 

8.00 – 12.00

 

8.00 –  12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

 

11.30 – 16.30

 

 

8.00 – 12.00

 

 

Monika Rybsztad

pedagog s.127

 

 

7.30 – 12.00

 

 

7.30 – 12.30

 

 

7.30 – 12.30

 

 

7.30 – 11.00

 

 

12.00 – 16.30

 

 

Agnieszka Schulz

pedagog s.112

 

 

9.00 – 15.00

 

 

---------------

 

 11.30 – 16.30

---------------

 ---------------

 

Barbara Szymczak

psycholog s.112

 

 

10.30 – 16.30

 

 

11.30 – 16.30

 

 ---------------

 

9.00 – 13.00

 

 

10.00 – 14.00

 

 

 OFERTA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU OSOWEJ

Formy pomocy
 
1.Praca indywidualna z uczniami skierowanymi do szczególnej opieki (monitoring sytuacji rodzinnej i postępów w nauce) 
 
2.Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia z policji, Sądu, zgłoszenia nauczycieli gimnazjum)
 
3.Terapia pedagogiczna – indywidualna, grupowa
 
4.Warsztaty dla zespołów klasowych (integracyjne, motywacyjne, profilaktyczne, w zakresie doradztwa zawodowego, psychoedukacyjne)  
 
5.Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)- współpraca z PPP nr 1- skierowania do poradni, monitorowanie stosowania się do zaleceń z poradni, organizacja szkoleń dla nauczycieli,pomoc nauczycielom w opracowaniu sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 
 
6.Współpraca z  uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną i rodzicami tych uczniów 
 
7.Organizacja pomocy w nauce dla uczniów – pomoc wolontariuszy
 
8. Działania profilaktyczne
 
9.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
 
10. Pomoc materialna (obiady szkolne, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)
 
11.Współpraca z wychowawcami – udział w spotkaniach zespołu wychowawców, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, indywidualne rozmowy z nauczycielami, organizacja szkoleń.
 
12. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia – spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, spotkania w klasach III Gimnazjum.
 
13. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in.: MOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, poradnie specjalistyczne).
 
 
 
 
 
Opiekuje się nami
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku                                                     
80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1. tel.58/341-87-58                                                                                        
e-mail: poradnia1gda@interia.pl

Integracja w naszej szkole

Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2007 roku. W chwili obecnej
funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych, a uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczają również do klas ogólnodostępnych

W ramach działań specjalistycznych nasza szkoła oferuje:

 • zajęcia rewalidacyjne rozwijające i usprawniające procesy poznawcze
 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne korygujące problemy w zachowaniu
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia rytmiki

 

Naszym uczniom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy również udogodnienia architektoniczne:

 • podjazd,
 • windę,
 • toaletę wyposażoną w poręcze i uchwyty oraz podnośnik,
 • automatyczne drzwi wejściowe do szkoły otwierane na fotokomórkę.

 

W jaki sposób przebiega praca w klasach integracyjnych?

Zespoły klasowe są mniej liczne (od 15 do 20 uczniów) i uczestniczy w nich od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W klasach tych pracuje na większości lekcji dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący - uczący danego przedmiotu oraz pedagog specjalny. Obaj współpracują w celu jak najlepszego przebiegu procesów edukacyjnych
i wychowawczych.

Mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na bliższe kontakty ze wszystkimi uczącymi się w niej uczniami.
W związku z tym nauczyciele szybciej diagnozują potrzeby i mogą
wyjść im naprzeciw.

W klasie integracyjnej realizowany jest program nauczania taki sam jak
w równoległych klasach. Równocześnie realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach.

Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w życiu klasy i szkoły. Biorą udział licznych imprezach szkolnych: akademiach, koncertach, warsztatach, festynach. Wyjeżdżają na obozy integracyjne i wycieczki szkolne. Biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Mają szansę sprawdzać się w charakterze wolontariuszy.

Z każdym uczniem niepełnosprawnym, w zależności od jego potrzeb, przez cały okres jego edukacji pracują specjaliści pedagodzy, psycholog, rehabilitant oraz wychowawca i nauczyciele z danego przedmiotu.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach przebiega w łączności
z rodzicami/opiekunami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
a także w razie potrzeby z innymi specjalistami np. lekarzami, konsultantami.

 

Korzyści płynące z integracji:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka
 • poszukiwanie wciąż nowych, zindywidualizowanych metod pracy
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron
 • dzieci i młodzież (zarówno pełnosprawna jak i o specjalnych potrzebach) uczą się szacunku, empatii i tolerancji w stosunku do siebie nawzajem
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności
 • rozwijanie postaw altruistycznych
 • przełamywanie izolacji społecznej.
 • lepsza możliwość rozpoznawania potrzeb wszystkich uczniów uczestniczących w zespole klasowym.
 • zdobywanie  nowych, cennych doświadczeń.
 • bliska współpraca z rodzicami.

 

Zespół integracyjny - grupa specjalistów, która inicjuje i monitoruje przebieg procesu integracji w naszej szkole:

 • mgr Anna Radziwiłko - Z-ca Dyrektora

 

  mgr  Dorota Broszkiewicz - pedagog specjalny kl. VII b

  lic. Marta Baranowska - pedagog specjalny kl. 0 a

  mgr Mariola Kaczor - pedagog specjalny kl. I s LO

  mgr Justyna Mielguj – pedagog specjalny kl. IV b

  mgr  Magdalena Sadowska- pedagog specjalny kl.II b

  mgr  Elżbieta Wasilewska - pedagog specjalny kl. II c

  mgr Beata Trzebiatowska - rehabilitant

 

 

 

Sławne osoby, które udowadniają, że niepełnosprawność
nie we wszystkim przeszkadza

Jan Skiba – członek zespołu Remont Pomp, absolwent naszej szkoły

Lionel Messi – jeden z najlepszych piłkarzy w historii

Jamel Debbouze - aktor i komik, znany z Asterixa i Amelii

Peter Dinklage – aktor, gwiazda serialu „Gra o tron” (Tyrion Lannister)

Stephen Hawking – brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyk

Natalia Partyka- tenisistka stołowa, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska

Amy Purdy – snowboardzistka i modelka

Andrea Bocelli - śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny, multiinstrumentalista

Jan Mela - najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów w ciągu 1 roku

Sylwia Gajewska – modelka

Viktoria Modesta – modelka

Mariusz Kędzierski – artysta plastyk, rysuje skomplikowane grafiki – portrety i martwą naturę

Christopher Reeve - amerykański aktor, producent filmowy, reżyser, scenarzysta i pisarz

Piotr Swend -  aktor serialu „Klan”

Franklin Delano Roosevelt - 32 prezydent Stanów Zjednoczonych

Ludwig van Beethoven - kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich

Monika Kuszyńska - polska piosenkarka i autorka tekstów

 

Wybitne postacie, których biografie sugerują, że cierpieli na zespół Aspergera

Maria Curie-Skodowska -  fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla

Alfred Hitchcock - reżyser i producent filmowy odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, pionier suspensu i thrillera psychologicznego

Michał Anioł – włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt epoki Odrodzenia

Wolfgang Amadeusz Mozart - kompozytor i wirtuoz

Hans Christian Andersen – duński pisarz i poeta, najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej

Thomas Edison – wielki wynalazca i bardzo sprawny przedsiębiorca

Isaac Newton Thomas - fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, geniusz

Albert Einstein - fizyk, jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła, odkrywca emisji wymuszonej

Tomas Jefferson - amerykański prawnik, działacz niepodległościowy, archeolog, architekt, trzeci prezydent USA

... i wielu, wielu innych ludzi o specjalnych potrzebach,  którzy dzięki uporowi i odwadze osiągnęli sukces!

 

Kalendarium związane z integracją

 • 4 stycznia - rocznica urodzin Braille'a
 • 11 lutego - Światowy Dzień Chorego
 • 14 lutego - Dzień Chorych na Padaczkę
 • 23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
 • 22 marca - Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
 • 2 maja - Światowy Dzień Astmy
 • 5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
 • / Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 29 września - Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
 • 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • 12 października - Światowy Dzień Reumatyzmu
 • 15 października - Międzynarodowy Dzień Białej Laski
 • 22 października - Międzynarodowy Dzień Jąkających się
 • 13 listopada - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • 14 listopada - Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
 • 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • pierwszy tydzień grudnia - Europejski Tydzień Autyzmu
 • 3 grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza