Zapraszamy na naszego świetlicowego facebooka 
ŚWIETLICA SZKOLNA  (dotyczy klas I, II, III)
Warunkiem uczestniczenia dziecka w świetlicy szkolnej jest dostarczenie 2 dokumentów:
- Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do pobrania  KARTA ZGŁOSZENIA__.pdf
- Aktualne zaświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu poświadczone przez zakład pracy

Dokumenty: