„Call to Rewild” - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

NOWY PROJEKT ERASMUS+Rozpoczynamy realizację nowego projektu Erasmus+ p.n. „Call to Rewild”
(„Wezwanie do Powrotu do Natury”), nr 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000089465   
Czas trwania: 09.2022 - 08.2024
 
Jest to projekt współpracy szkół na szeroką skalę w ramach akcji KA220, gdzie koordynatorem jest czeska szkoła z Pragi, a partnerami szkoły z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Finlandii oraz nasza.
Tematem przewodnim jest ekologia i ochrona środowiska w miastach.
Celem projektu jest wzmocnienie lub bezpośrednie wprowadzenie do miasta niektórych elementów dzikiej przyrody. Uczestnicy opracują aplikację, która poprowadzi użytkowników przez miejsca, w których można zidentyfikować dziką przyrodę.Nastąpi rozwój kompetencji obywatelskich oraz postaw proekologicznych.
Uczestnikami działań wewnątrzszkolnych oraz mobilności do w/w krajów będą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
powrót do góry