Opiekunowie Samorządu Uczniowieskiego LO

Pani Joanna Wiśniewska

Pani Arleta Gierałtowska

Przewodniczący SU: 

Z-ca przewodniczącego: 

Członkowie: