Opiekunowie Samorządu Uczniowieskiego LO

Pani Joanna Wiśniewska

Pani Arleta Gierałtowska

Przewodniczący SU: Kacper Kossakowski II S

Z-ca przewodniczącego: Alan Dargacz III A

Członkowie: Zofia Raatz II S, Karolina Majewska II S, Natalia Słomczewska II G, Małgorzata Lipińska III A, Łukasz Wierzbowski IA