Na stronie internetowej CKE opulikowane zostały materiały dotyczące stresu egzaminacyjnego.

Materiały są dostępne na stronie:

1.   ósmoklasiści: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/

2.   maturzyści: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/.