EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.)

  • 24 maja 2022 r. - egzamin z języka polskiego,
  • 25 maja 2022 r. - z matematyki,
  • 26 maja 2022 r. - z języka obcego nowożytnego.

Wyniki  -  1 lipca,  zaświadczenia o wynikach -  8 lipca 2022 r.EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

 Informacje o egzaminie  - TUTAJ