EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.)

  • 14 maja 2023 r. - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja 2023 r. - egzamin z matematyki,
  • 16 maja 2023 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego.