NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

Uchwalona przez Radę Rodziców (2022/2023) składka roczna wynosi:

  • 100 zł - jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,
  • 150 zł - jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.

W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się w wyższej kwocie (150 zł), czyli opłatę wnosi się za starsze dziecko wg przyjętych stawek.

Wpłata na ksero wynosi 40 zł rocznie (20 zł za jeden semestr), tzw. „lekka teczka” – 30 zł rocznie.

W tytule przelewu należy podać:
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
  • kwoty przeznaczone na konkretne cele - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 40 ksero, 30 lekka teczka”.

Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „ Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I A LO”.

Wpłat na Radę Rodziców można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.