klasy I

 Listy klas I rok szk. 2022.2023.pdf

Informujemy, że pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się 1 września 2022 o godz. 17:00.

Jednocześnie przypominamy, że do 29 lipca należy donieść:

  • kartę do świetlicy oraz zaświadczenia obojga rodziców, że pracują  SP33_Karta zgłoszenia swietlica.pdf
  • 2 egzemplarze umowy obiadowej (do pobrania na stronie szkoły w zakładce obiady)
  • formularz  rodzica  z danymi w celu uzyskania dostępu do dziennika (do pobrania na stronie szkoły w zakładce rekrutacja)
  • ksero aktu urodzenia
  • 2 fotografie

DOKUMENTY

Klasy IV

listy:  klasy 4.pdf

Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się 1 września 2022 o godz. 17:30.

Informujemy, że w dniu 2 września 2022 r. wszyscy uczniowie klas 4 szkoły podstawowej wyjeżdżają do ośrodka w miejscowości Wdzydze na wyjazd integracyjny pod opieką nowych wychowawców klas. 

Planowany wyjazd spod szkoły o godz. 7:00, wyjazd z ośrodka we Wdzydzach ok godz. 17:00. 

W programie między innymi zajęcia integracyjne z wychowawcą, warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne z nauczycielami wychowania fizycznego. Planowane są zdjęcia klasowe. 

Ok. godziny 12:00 planowany jest obiad natomiast od godz. 15:30-17:00 ognisko. 

Koszt wyjazdu wynosi 130 zł., który prosimy uiścić na wywiadówce 1 września 2022r.