Stowarzyszenie INNE jest piękne 

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ

NA WARSZTATY

„PRZYJAZNY ŚWIAT MEDIÓW CYFROWYCH”

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Stowarzyszenie INNE jest piękne „każdy jest INNY, każdy jest WYJĄTKOWY..”

https://www.facebook.com/innejestpiekne/

https://www.facebook.com/klubsasiedzki.GARAZ/