• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha zajęli IV miejsce w Szachach Drużynowych. GALERIA
  • Gimnazjum nr 33 zajęło IV miejsca we Współzawodnictwie Sportowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego w roku 2017/2018. GALERIA

  • Wójewódzkie Konkursy Przedmiotowe:

Język polski

Adrian Dybowski z klasy 3b zostal laureatem

Język angielski

Język niemiecki

Natalia Jamroga z 3b gimnazjum laureatką
Wiktoria Liczbik z 8b została finalistką 

Historia

Klara Luksa z klasy 3b gimnazjum została finalistką
Jan Skopczyński z klasy 8c ze szkoły podstawowej został finalistą

Matematyka

Fizyka

Geografia

Ewelina Kowalczyk z klasy 8b szkoły podstawowej została laureatką
Łukasz Janiak z klasy 3e gimnazjum został laureatem

Finalistami zostali:
Agata Taczalska z klasy  8b szkoły podstawowej
Adrian Dybowski z klasy 3b gimnazjum
Mateusz Felcyn klasy 3b gimnazjum

Chemia

Biologia

Michał Nowowiejski z klasy 8c został lauteatem (dla szkół podstawowych)

Fizyka

Informatyka

Paskal Czubacki z klasy VIIIb i Stanisław Malinowski z klasy VIIIb zostali laureatami
Aleksander Nowak z klasy VIIIb i Joachim Wielewski z klasy VIIIc zostali finalistami.

Konkursy inne:

Antonina Greszczuk z klasy 8c została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla szkół podstawowych.
Anna Piszczewiat 3b została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla gimnazjum.