Wyjazd nauczycieli fizyki i języka angielskiego do szkoły partnerskiej (Portugalia, Lizbona 25-29.11.2019 r.) w ramach projektu w celu poznania innych systemów edukcji oraz wymiany doświadczeń.