Wyjazd nauczycieli do szkoły partnerskiej  Gomarus College Magnolia (Holandia, Groningen 4-8.10.2021 r.)  w ramach projektu, w celu poznania innych systemów edukcji oraz wymiany doświadczeń.