Wyjazd nauczycieli do szkoły partnerskiej  ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA’S SCHOOL (Hiszpania, Walencja 17-21.02.2020 r.) w ramach projektu, w celu poznania innych systemów edukcji oraz wymiany doświadczeń.