Wyjazd nauczycieli do szkoły partnerskiej Colegiul Național "Johannes Honterus" (Rumunia, Braszów 16-20.05.2022 r.)  w ramach projektu, w celu poznania innych systemów edukcji oraz wymiany doświadczeń.