Wyjazd nauczycieli do szkoły partnerskiej  Istituto Comprensivo „Conrrado Melone” – Ladispoli (Roma Italy) 18-22.10.2021 r. w ramach projektu, w celu poznania innych systemów edukcji oraz wymiany doświadczeń.