1 marca 2019 r. uczniowie starszych klas zaprosili do naszej szkoły przedstawicieli Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańsk oraz panią Marią Darul z organizacji pozarządowej - Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.


Spotkanie rozpoczęła prezentacja pani Marii Darul, która przybliżyła uczniom temat migracji oraz podstawowe pojęcia i procedury związane z przybyciem do innego kraju. Następnie mogliśmy wysłuchać autentycznych historii z życia osób, które na skutek prześladowań musiały opuścić swoją ojczyznę – pani Susanny Izzetdinovy i pani Natalii Kovalyshyny z Ukrainy.

Pierwsza z pań, w 2014 roku razem z czwórką dzieci uciekła z Krymu i przyjechała do Polski. Przez długi czas mieszkała w ośrodku dla imigrantów, gdzie mogła korzystać z pomocy psychologa oraz miała możliwość nauki języka polskiego. Zamieszkała następnie w Gdańsku, gdzie jej córka podjęła studia, a synowie – naukę szkolną. Pani Suzanna mieszka w naszym mieście i nie planuje wyjazdu z Polski, w której, jak nam powiedziała, czuje się bardzo dobrze.

Pani Natalia Kovalyshyna w czerwcu 2014 roku razem z synem opuściła swoje miejsce zamieszkania z powodu prześladowań politycznych i udała się do centralnej Ukrainy. Nie rozwiązało to jednak jej problemów i ostatecznie musiała opuścić swoją Ojczyznę i przybyła do Polski. Z początku mieszkała w Warszawie, a następnie przeprowadziła się do Gdańska, gdzie uzyskała stosowną pomoc od władz miasta. Aktualnie pracuje jako koordynator ds. uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Jej syn uczęszcza do szkoły podstawowej.

Uczniowie uczestniczący w spotkaniu mogli zadawać gościom pytania. Panie wielokrotnie wspomniały, że edukacja może odegrać dużą rolę w łamaniu stereotypów, które utrudniają życie społeczne osobom innego pochodzenia. Podkreślały, że każdy człowiek powinien być postrzegany indywidulanie i aby ludzie okazywali sobie wzajemnie szacunek i życzliwość, które są podstawą funkcjonowania we wspólnocie jaką jest państwo.

Jeszcze raz Dziękujemy Paniom za spotkanie z nami!!!