pierwsze-spotkanie-w-ramach-projektu-erasmus-the-role-of-education-in-protecting-children-and-women-in-conflict-juz-za-nami-108588.jpg
W dniach od 28.10. do 02.11. b.r. szkolnego odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe  zorganizowane przez koordynatora projektu Ceskoslovanska Akademie Obchodni Dr. Edvarda Benese. 

Naszą placówkę reprezentował zespół projektowyw składzie: p. Katarzyna Hilbrycht, p. Wioletta Koc i p. Agnieszka Wiśniewska.

W spotkaniu w Pradze uczestniczyli również przedstawiciele pozostałych szkół partnerskich z Włoch, Turcji oraz Rumunii. Warsztaty miały na celu wzbudzenie świadomości o fundamentalnych prawach człowieka oraz omówienie możliwości pomocy uchodźcom i imigrantom. Zajęcia były bardzo intensywne i pozwoliły wypracować plan zadań, które będą realizowane we wszystkich 6 szkołach przez najbliższe 2 lata. Mamy nadzieję, że udział w tym międzynarodowym programie będzie ciekawym doświadczeniem zarówno dla naszych uczniów jak i nauczycieli.

Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Polsce w naszej szkole w maju 2019 roku. Zapraszamy do współpracy!

pierwsze-spotkanie-w-ramach-projektu-erasmus-the-role-of-education-in-protecting-children-and-women-in-conflict-juz-za-nami-108589.jpg