Activities / Działania w ramach projektu:

 1. Strona internetowa projektu – utworzona zostanie przez koordynatora; każdy z partnerów udostępnia materiały oraz tworzy własne zakładki na stronach swoich instytucji.
 2. Distance Learning Portal / Portal z materiałami związanymi ze zdalnym nauczaniem – utworzony zostanie przez partnera z Politechniki w Tomarze (Portugalia); zamieszczone na nim będą wszystkie broszury, instrukcje, aplikacje, video szkolenia, które powstaną w wyniku działań projektowych.
 3. Szkolenia online (cztery spotkania), które odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od 7.10. (czwartki, godz.18 - 20); obejmują następujące zagadnienia:
 • Microsoft Teams;
 • Anchor, Artsteps, Padlet, Coogle;
 • overview of apps;
 • Kahoot!, Mentimeter, Socrative.
 1. Przygotowanie broszur dotyczących zdalnego nauczania:
 • Matematyki;
 • Język polski;
 • Języki obce;
 • Przedmioty ścisłe;
 • Geografii;
 • Historii;

Każdy z partnerów przygotowuje krótkie opracowanie na temat zastosowania wybranych aplikacji na lekcjach z w/w przedmiotów.       
Ważne, aby zaproponowane ćwiczenia miały zastosowanie zarówno na lekcji zdalnej, jak i podczas nauki stacjonarnej.

5. Przygotowanie broszury dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie – działanie to będzie wynikiem spotkania nauczycielskiej grupy projektowej w Turcji (Corum: 11-17 września 2022r.).

6. Przygotowanie broszury związanej ze sposobami oceniania i ewaluacji podczas zdalnego nauczania. Materiały, które obejmą niniejszą publikację, będą wynikiem pracy nauczycielskiej grupy projektowej podczas spotkania we Francji (Paryż: 27-31 marca 2022r.).

7. Broszura związana z pracą metodą projektową podczas nauczania zdalnego jak i stacjonarnego – ta publikacja ma być wynikiem działań w trakcie wizyty partnerów w Gdańsku (21-27 listopada 2021r.).

8. Zdalne nauczanie: komunikacja z uczniami i rodzicami – opracowanie tego tematu będzie wynikiem spotkania partnerów we Włoszech (Montesarchio:5-9 marca 2023r.).

9. Mobilność na Islandii (Reykjavik: 14-18 lipca 2022r.) – ewaluacja działań projektowych; praca nad udoskonaleniem portalu związanego ze zdalnym nauczaniem.

Dodatkowo, nasz kraj odpowiedzialny jest za:

 • przygotowanie broszury dotyczącej zdalnego nauczania przedmiotów ścisłych;
 • utworzenie strony projektu na platformie eTwinning;
 • przygotowanie ankiet i opracowanie wyników na temat:
  „Zdalne nauczanie: co udało nam się zrobić, a co wymaga poprawy?”
 • bieżące raportowanie wszystkich działań związanych z projektem.