Pierwsza mobilność projektu ON LINE TEACHING 2.0: We also learn at HOME
miała miejsce w dniach 19-23 września 2021r. i wzięło w niej udział 18 nauczycieli z następujących krajów: Portugalia (8), Francja (2), Polska (2), Turcja (2), Islandia (2) oraz Włochy (2).
19 września uczestnicy zostali przyjęci w Lizbonie, po czym odbyło się krótkie spotkanie organizacyjne mające na celu przygotowanie zajęć na kolejne dni. Kolejny dzień poświęcony był zwiedzaniu Lizbony i Sintry. Następnie grupa udała się do Tomaru, gdzie miała okazję poznać specyfikę pracy w szkole średniej Santa Maria do Olival oraz szkole podstawowej
D. Nuno Álvares Pereira. Odbyły się spotkania robocze mające na celu zaplanowanie działań, które mają być zorganizowane w różnych krajach w ramach tego projektu.

W odniesieniu do wyjazdów, ustalono następujące terminy:

1: Polska od 21 do 27 listopada 2021 r.; LTT - „Uczenie oparte na metodzie projektu”

2: Francja – od 27 do 31 marca 2022 r.; TPM - „Jak skutecznie komunikować się z rodzicami”

3: Islandia – 14-18 lipca 2022; TPM - "Portal do nauki na odległość"

4: Turcja 11-17 września 2022 r.; LTT – „Cyberbezpieczeństwo”

5: Włochy od 5 do 9 marca 2023 r. TPM - "Ocenianie podczas nauczania zdalnego"

Dodatkowo, każda ze szkół partnerskich została zobligowana do przygotowania dokumentu opisującego mocne i słabe strony, metodologię pracy, wdrożone strategie i główne wyniki nauczania na odległość, które zostało wdrożone w okresie pandemii. Refleksja ta pozwoli na stworzenie wspólnego dokumentu, który będzie stanowił punkt odniesienia dla dostosowania potrzeb szkoleniowych w ramach tego projektu.

Rozdzielono również zadania dotyczące rozpowszechniania działań do realizacji w projekcie: eTwinning (Polska), Instagram (Francja); Facebook (Islandia); kanał YouTube (Włochy), School Education Gateway (Turcja). Każda szkoła przedstawi propozycję hasła i logo tego projektu, które zostaną wybrane podczas II mobilności, która odbędzie się w Gdańsku..

W dniach 7-21 października odbędzie się szkolenie on-line, które zostanie zorganizowane przez partnera z Politechniki w Tomarze i obejmie następujące tematy: Microsoft Teams; Padlet, Artsteps, Coogle, Anchor, Kahoot, Lieter oraz Socrative.

Spotkanie w kraju koordynatora dało możliwość do zbudowania relacji pomiędzy wszystkimi partnerami oraz do realizacji pierwszych działań projektowych dotyczących wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.