8 grudnia, godz. 13:40, sala 213.
Przekazanie informacji na temat działań projektowych oraz terminach mobilności w bieżącym roku szkolnym.
 
Wszyscy zainteresowani przygotowują list motywacyjny w języku angielskim, w którym zamieszczą podstawowe informacje o sobie, uzasadnią swoją chęć uczestnictwa w tym projekcie oraz dokonają wyboru kraju, do którego chcieliby wyjechać.Listy dostarczają do p.Hilbrycht do 22 grudnia.

Zadania do wykonania przed wyjazdem do Hiszpanii (w terminie styczeń-kwiecień 2023r.): 

  • stworzenie w szkole miejsca, gdzie zamieszczane będą informacje o projekcie, bieżące działania oraz relacje z mobilności; 
  • mapa okolicy szkoły z zaznaczonymi terenami zielonymi, gdzie występuje dzika przyroda; technika dowolna: można np. wykonać tekturową makietę lub skorzystać z map Google; Dodatkowym elementem powinna być użyteczność takiej mapy na lekcji – można stworzyć grę terenową, quiz wiedzy o dzikiej roślinności, itp. 
  • mapa centrum Gdańska – założenie takie samo jak wyżej.

 

Można realizować własne pomysły, które związane są tematem projektu. Czekamy na Wasze propozycje!