Liga zadaniowa z historii nr 4.docx

Liga zadaniowa z historii nr 2      2021/2022

Poszukaj informacji o działalności Stefana Wyszyńskiego. Obejrzyj on-line wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. Stefan Wyszyński. https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/stefan-wyszynski/wystawy-ipn

Odpowiedz na pytania.

1. W którym roku papież Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim?

2. Co oznaczają słowa Soli Deo, które wybrał Wyszyńskie jako swoje hasło biskupie?

3. Dlaczego prymas Stefan Wyszyński dążył do porozumienia z władzami komunistycznymi Polski?

4. W jakich miejscowościach Wyszyński był internowany po swoim aresztowaniu w 1953r?

5. W jakim celu prymas prowadził w latach 1957-1966 Wielką Nowennę?

6. Co zawierał list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965r. ?

7. W jakie działania był zaangażowany Stefan Wyszyński w latach 1980-1981?

Termin oddania prac do 10.11.2021 do p. A. Sobczak

Liga zadaniowa z historii nr 1                        2021/2022

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku.

W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań.

W 2021 roku przypada 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zadania:

1.Kiedy i gdzie urodził się Stefan Wyszyński?

2.Ile rodzeństwa miał Stefan?

  1. Dlaczego siostry broniły Stefana przed ojcem?

4.Którego przedmiotu szkolnego nie lubił?

5.Kiedy otrzymał święcenia kapłańskie?

6.Kiedy i gdzie studiował Wyszyński?

  1. Jaki pseudonim nosił w czasie okupacji i dlaczego musiał się ukrywać?

8.Jaką funkcję pełnił w czasie powstania warszawskiego?

Termin oddania zadań do 18.10.2021   do p. Anny Sobczak