Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023

  Lp. Nazwa przedmiotu Terminy eliminacji
  stopień I – szkolny

  godz. 14:00

  stopień II – rejonowy

  godz. 14.00

  stopień III – wojewódzki

  godz. 12.00

  1. Język polski 27.10.2022

  (czwartek)

  23.11.2022

  (środa)

  15.02.2023

  (środa)

  2. Język angielski 18.10.2022

  (wtorek)

  10.01.2023

  (wtorek)

  28.02.2023

  (wtorek)

  3. Język niemiecki 24.10.2022

  (poniedziałek)

  8.12.2022

  (czwartek)

  10.02.2023

  (piątek)

  4. Historia 21.10.2022

  (piątek)

  13.01.2023

  (piątek)

  10.03.2023

  (piątek)

  5. Geografia 13.10.2022

  (czwartek)

  16.12.2022

  (piątek)

  3.02.2023

  (piątek)

  6. Matematyka 20.10.2022

  (czwartek)

  2.12.2022

  (piątek)

  24.02.2023

  (piątek)

  7. Fizyka 19.10.2022

  (środa)

  9.01.2023

  (poniedziałek)

  2.03.2023

  (czwartek)

  8. Chemia 7.11.2022

  (poniedziałek)

  2.01.2023

  (poniedziałek)

  6.03.2023

  (poniedziałek)

  9. Biologia 3.11.2022

  (czwartek)

  15.12.2022

  (czwartek)

  9.02.2023

  (czwartek)

  10. Informatyka 17.11.2022

  (czwartek)

  12.01.2023

  (czwartek)

  9.03.2023

  (czwartek)

  Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023

  1. Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 12 września 2022 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty w zatwierdzenia Regulaminów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023 (scan pdf 531KB)

  1) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 9MB)

  2) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 7MB)

  3) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  4) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  5) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  6) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  7) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  8) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Chemii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  9) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 8MB)

  10) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023; (scan pdf 9MB)


  Każdy uczeń, który zadeklarował udział w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć w sekretariacie wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, Załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna.

  Załącznik nr 1 znajduje się na stronie szkoły do pobrania.