W DNIACH 4,5,6 marca 2024 – odbędą się Rekolekcje. W związku z tym w ZSO2 w tych dniach obowiązuje zmieniony plan zajęć.

Poniżej informacje:

Dotyczy klas 0-3

 1. W klasach 0-3 lekcje zgodnie z planem; w środę odwołane zajęcia pływania- w zamian odbędą się lekcje wf.
 2. W wyznaczonych godzinach uczniowie, którzy chodzą na religię przechodzą pod opieką nauczycieli do Kościoła.
 3. Uczniowie , którzy nie uczęszczają na religię pozostają w szkole i mają zajęcia.
 4. Obiady – zgodnie z planem.
 5. Świetlica pracuje bez zmian.

Dotyczy klas 4-8

 1. W klasach 4-8 – zmieniony plan lekcji; w środę odwołane zajęcia pływania.
 2. W wyznaczonych godzinach uczniowie, którzy chodzą na religię przechodzą pod opieką nauczycieli do Kościoła.
  Uczniowie , którzy nie uczęszczają na religię po zakończonych zajęciach wracają do domu.
 3. OBIADY- harmonogram wydawania obiadów zostaje zmieniony.
 4. Klasy 7 – piszą próbne egzaminy ósmoklasisty ( pon – j. polski, wtorek – matematyka, środa -j. angielski)

Dotyczy klas LO

 1. W klasach LO – zmieniony plan lekcji; w środę odwołane zajęcia pływania.
 2. W wyznaczonych godzinach uczniowie, którzy chodzą na religię przechodzą pod opieką nauczycieli do Kościoła.
  Uczniowie , którzy nie uczęszczają na religię po zakończonych zajęciach wracają do domu.
 3. OBIADY- harmonogram wydawania obiadów zostaje zmieniony.
 4. Klasy I LO we wtorek wyjście na Targi KARIERY EDU OFFSHORE WIND do HALI Amber Expo u Gdańsku. Zbiórka w szkole w holu głównym godz. 7:45
 5. Maturzyści we wtorek, środę - próbne egzaminy ustne zgodnie z oddzielnym harmonogramem

Zmienione plany: