1. Udział w konsultacji uczniów jest dobrowolny.
 2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi.
 3. Konsultacje w budynku szkoły przeprowadzane są dla uczniów, którzy mają uzasadniona potrzebę indywidualnego spotkania z nauczycielem przedmiotu a konsultacje nie mogą się odbyć online.
 4. Rodzic ucznia lub uczeń, który planuje skorzystać z konsultacji w szkole przesyła na adres szkoły (sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl) prośbę o konsultację. DRUK ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE SZKOŁY.
 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem wyznacza termin konsultacji i powiadamia o nim ucznia.
  Przesyłając informację na maila zwrotnego.
 1. Konsultacje organizowane są w szkole z zachowaniem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i nauczycieli w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN.
 2. Konsultacje w budynku szkoły muszą być przeprowadzane w ostrym reżimie sanitarnym z zachowaniem odległości (uwzględniając zasadę: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji), maseczek i dezynfekcji rąk.

 Do pobrania: DRUK.docx

DRUK – DEKLARACJA UCZNIA DOTYCZĄCĄ POTRZEBY KONSULTACJI W SZKOLE

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
 2. KLASA:
 3. PRZEDMIOT:
 4. NAUCZYCIEL UCZĄCY:

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W SZKOLE: