Zasada nauczania zdalnego w ZSO Nr 2 obowiązujące od 25.01.2021r.