Zarządzenie Nr 11/2019/2020  Dyrektora ZSO Nr 2 w Gdańsku

z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do oddziały sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku

 Zarządzenie Nr 11.pdf