W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego prof. dr hab inż. Janusz Rachoń zaprasza na debatę:

Streetworkerzy. Kim są i co robią na ulicach?

11 czerwca 2024 r. wtorek godz. 17.00

BIBLIOTEKA ECS

Zapewne niewielu z nas wie, co znaczy słowo streetworker, które wciąż nie dorobiło się adekwatnego i atrakcyjnego tłumaczenia na język polski. Streetworker to z języka angielskiego pedagog uliczny, po polsku można powiedzieć – uliczny pracownik socjalny. Idea streetworkingu narodziła się w okresie wielkiego kryzysu w USA w ubiegłym wieku, gdy ulicami zawładnęły gangi i bezdomni, a wśród nich dzieci. Celem pracy ówczesnych streetworkerów było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przyszłych przestępców i ich społeczna reintegracja. W latach 50. ubiegłego stulecia streetworkerzy objęli swoim działaniem osoby uzależnione od narkotyków. Taką formę pracy w latach 60. zaczęto praktykować w Europie, m.in. na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii czy Holandii.

 

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzane są ogólnopolskie badania osób w kryzysie bezdomności. W bieżącym roku w Pomorskiem udało się dotrzeć do 4575 takich osób – 1142 kobiet, 651 dzieci oraz 2782 mężczyzn.

Czy w naszym województwie działają streetworkerzy? Jak wygląda ich praca? Ilu osobom udaje się w rzeczywisty sposób pomóc?

O tym jakże ważnym społecznie problemie będziemy rozmawiali z dwójką młodych streetworkerów, na którą to debatę serdecznie zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń