Czy potrzebny nam jest samorząd terytorialny?

/ Klub Myśli Obywatelskiej im. T. Mazowieckiego

 

debata

biblioteka ECS (1 piętro)

wstęp wolny + transmisja online

 

19/03/2024, 11.30

 

Czy potrzebny jest nam samorząd lokalny, a może wystarczy dobry rząd centralny? Na niespełna trzy tygodnie przed wyborami samorządowymi w Polsce, do debaty zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie do rozmowy przyjęli praktycy tematu.

 

transmisja | facebook.com/ecsgdansk, gdansk.pl, ecs.gda.pl

 

Goście

Monika Chabior | zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, socjolożka, menadżerka z dużym doświadczeniem działalności w organizacjach pozarządowych

dr Radomir Matczak | ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, od 25 lat związany z administracją publiczną, głównie samorządową, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach polityki regionalnej i rozwoju lokalnego, doradca Związku Miast Polskich

Marcin Skwierawski | wiceprezydent Sopotu, absolwent socjologii i zarządzania, który od lat współpracuje z samorządami w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

moderator | prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, antropolog, historyk, Uniwersytet Gdański, Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

 

Reforma samorządowa z 1990 roku, na mocy której powstały samorządowe gminy, uznawana jest za jeden z filarów III RP. Wielu wymienia ją wśród najbardziej udanych reform ostatniego 35-lecia.

Celami reformy samorządowej było utworzenie sprawnej, kompetentnej i oszczędnej w działaniu administracji publicznej, której część samorządowa przejmie odpowiedzialność za zdecydowaną większość usług publicznych wykonywanych, w całości lub częściowo, bezpłatnie. Wprowadzono trójstopniowy podział na gminy, powiaty i województwa. Każda z tych jednostek posiada inną strukturę i odmienne kompetencje. Ważne jest to, że system samorządów w Polsce nie ma charakteru hierarchicznego. A więc zakres działania samorządu wojewódzkiego nie narusza kompetencji samorządu powiatowego czy gminnego. Samorząd nie jest zależny od jednostek rządowej administracji, posiada osobowość prawną, prawo do dysponowania własnym majątkiem, tylko w ograniczonym zakresie podlega kontroli ze strony władzy centralnej. Co najważniejsze, aby samorząd zaistniał, w pełnym tego słowa znaczeniu, społeczność lokalna musi móc, a także umieć i chcieć kierować własnymi sprawami. Niestety, przez ostatnie osiem lat postępowała recentralizacja polegająca na zabieraniu samorządom zadań i kompetencji oraz ograniczaniu ich finasowania.

 

Dzisiaj, po 30 latach, gdy wspólnoty lokalne dojrzały, wzmocniły się, wyposażyły w nowe technologie, powinniśmy przyjrzeć się funkcjonowaniu naszego modelu samorządu terytorialnego. Czy zdolność naszych wspólnot do zajmowania się własnymi sprawami wzrosła, czy zmalała? Innymi słowy: czy potrzebny jest nam samorząd lokalny, czy może wystarczy dobry rząd centralny? Na ten, jakże ważny temat w przededniu wyborów samorządowych, chcemy rozmawiać w gronie ekspertów. Na debatę zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.