14 czerwca 2024 - Bal ósmoklasisty godz. 17.00 

20 czerwca 2024 – uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 8 godz. 17.00 aula

21 czerwca 2024 - uroczyste zakończenie roku szkolnego SP i LO:

ul. Orfeusza:

  • godz. 8.00 – kl. 0 – aula,

ul. Wodnika:

  • godz. 8.00 – LO – aula
    godz. 9.00 – zaproszenie na mszę św.
  • godz. 10.00 – kl. 4 -7 – hala sportowa
  • godz. 11.00 – kl. 3 – hala sportowa
  • godz. 12.00 – kl. 1 - 2 – hala sportowa