Edukacja Wczesnoszkolna

klasa "0"

klasa Ia

klasa Ib

klasa Ic

Klasa Id

klasa Ie

klasa IIa

klasa IIb

klasa IIc

klasa IId

klasa IIIa

klasa IIIb

klasa IIIc

RELIGIA (I - III)


klasy IV - VIII

Religia (klasy IV-VI ks. Marcin Blok) - zadania

Wychowanie fizyczne klasy IV-VIII; LO

Klasa IVa

klasa IVb

klasa Va

klasa Vb

klasa Vc

klasa VIa

Informatyka klasa 6b, 6c p. Ewa Rekowska - zadania

klasa VIb

klasa VIc

klasa VId

Geografia klasy 6a, 6b, 7c - p. Piotr Nagornik - zadania

Fizyka klasy 7a, 7b, 7c, 8b, 8c - p. Ewa Rekowska - zadania

klasa VIIa

klasa VIIb

klasa VIIc

Klasa VIIIa

klasa VIIIb

klasa VIIIc

Zadania z języka polskiego grupa p. Wojciecha Stroniasa - Zadania

Zadania z języka polskiego grupa p. Ewy Albertyńskiej - Zadania

Załącznki dla klas VIII - matematyka

Załącznik dla klas VIII - geografia

Zachęcamy uczniów klas 8 do skorzystania z powtórek proponowanych przez CKE:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Przygotowane są powtórki na każdy dzień, ukażą się też odpowiedzi do samodzielnego sprawdzania przez uczniów.


Liceum Ogólnokształcące

1sLO

1gLO

Informatyka IgLO p. Ewa Rekowska - zadania

Informatyka IsLO p. Ewa Rekowska - zadania

Język polski IgLO - zadania

Zadania 1gLO - p. Piotr Nagornik

IIaLO

IIIaLO