godz. 17:00 – Rodzice uczniów „zerówki” i klas 1-3 szkoły podstawowej

!!! Rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej prosimy o wchodzenie do szkoły od strony ulicy Orfeusza.

Wykaz sal, w których odbędą się wywiadówki

0a – s. 122

1c – s. 126

2a – s. 224

2d – s. 232

3c – s. 230

1a – s. 128

1d – s. 125

2b – s. 216

3a – s. 233

3d – s. 220

1b – s. 118

1e – s. 116

2c – s. 214

3b – s. 226

3e – s. 223

godz. 18:00 – Rodzice uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

!!! Rodziców uczniów klas 4-6  prosimy o wchodzenie do szkoły wejściem głównym od ulicy Wodnika.

Wykaz sal, w których odbędą się wywiadówki

4a - s.315

4e – s.208

5d – s.312

4b – s.233

5a – s.206

6a – s.232

4c – s.235

5b -  s.309

6b – s.230

4d -s.213

5c – s.303

 

 

godz. 19:00 – Rodzice uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Wykaz sal, w których odbędą się wywiadówki dla liceum oraz klas 7-8:

1aLO –  s.206

2aLO- s.208

3sLO- s.213

3gLO- s.204

7a – s.315

8b – s.233

7b – s.305

8c – s.230

7c – s.313

8b – s.232

8a – s.235

8d – s.213

!!! Rodziców uczniów klas 7-8  prosimy o wchodzenie do szkoły wejściem głównym od ulicy Wodnika.

!!!  Rodziców uczniów LO prosimy o wchodzenie do szkoły wejściem przy czytelni.