Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa przedmiotu

Terminy eliminacji

stopień I – szkolny

godz. 14:00

stopień II – rejonowy

godz. 14.00

stopień III – wojewódzki

godz. 12.00

1.

Język polski

24.10.2023 r.

(wtorek)

23.11.2023 r.

(czwartek)

20.02.2024 r.

(wtorek)

2.

Język angielski

10.10.2023 r.

(wtorek)

28.11.2023 r.

(wtorek)

16.01.2024 r.

(wtorek)

3.

Język niemiecki

23.10.2023 r.

(poniedziałek)

04.12.2023 r.

(poniedziałek)

21.02.2024 r.

(środa)

4.

Historia

27.10.2023 r.

(piątek)

12.01.2024 r.

(piątek)

08.03.2024 r.

(piątek)

5.

Geografia

25.10.20223 r.

(środa)

14.12.2023  r.

(czwartek)

16.02.2024 r.

(piątek)

6.

Matematyka

17.10.2023 r.

(wtorek)

01.12.2023 r.

(piątek)

23.02.2024 r.

(piątek)

7.

Fizyka

26.10.2023 r.

(czwartek)

11.01.2024 r.

(czwartek)

28.02.2024 r.

(środa)

8.

Chemia

09.11.2023 r.

(czwartek)

09.01.2024 r.

(wtorek)

05.03.2024 r.

(wtorek)

9.

Biologia

08.11.2023 r.

(środa)

17.01.2024 r.

(środa)

29.02.2024 r.

(czwartek)

10.

Informatyka

16.11.2023 r.

(czwartek)

04.01.2024 r.

(czwartek)

07.03.2024 r.

(czwartek)

Każdy uczeń SP 33 klas 4-8, który zadeklarował udział w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć w sekretariacie wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, Załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna.

PLIKI DO POBRANIA