WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2022/2023

„Spotkacie nowych przyjaciół”

Dla klas II - III

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (beletrystyka, biografia, literatura popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Przebieg konkursu:

Zgłoszenie do konkursu przyjmują wychowawcy klas II i III.

1.Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł nowej lektury zostanie podany też na stronach www Organizatorów. W terminach wskazanych w Regulaminie WMC Szkolni Opiekunowie WMC otrzymają drogą elektroniczną testy sprawdzające znajomość treści oraz rozumienie problematyki lektury, klucze odpowiedzi do testów oraz informację o kolejnej lekturze.

 1. Napisane przez uczniów testy sprawdzają Szkolni Opiekunowie WMC wg klucza przygotowanego przez Organizatorów.
 2. Za każde z dziewiętnastu pierwszych zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje po jednym punkcie (nie przyznaje się połowy punktu). Za dwudzieste zadanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 punktów. Łącznie w siedmiu etapach można uzyskać 147 punktów.

Terminy pisania testów będą znajdować się na stronie szkoły i przekazane wychowawcom– na początku miesiąca. Pierwszy test odbędzie się na początku października 2022 r.

Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków!

Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2022/2023

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)

 1. Jan Bauer, Strasznowiłka i dzika zima
 2. Justyna Bednarek, Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!
 3. Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei obrazów.
 4. Marta Milewska, Gucio, Łobuz i afera z kotami
 5. Grzegorz Kasdepke, Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę
 6. Maja Lunde, Śnieżna siostra
 7. Magdalena Witkiewicz, Banda z Burej. Tajemnica fałszywego Mikołaja

 

Lektura na wrzesień 2022 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei obrazów.

 

Szkolny koordynator WMC

Anna Rząska-Jasińska