Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazw przedmiotu

Terminy eliminacji

I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1.

Język polski

13.10.2020 r.

godz.14:00

 08.12.2020 r.

godz.14:00

25.02.2021 r.

godz.12:00

2.

Język angielski

15.10.2020 r.

godz.14:00

26.11.2020 r.

godz.14:00

16.02.2021 r.

godz.12:00

3.

Język niemiecki

22.10.2020 r.

godz.14:00

13.01.2021 r.

godz.14:00

03.03.2021 r.

godz.12:00

4.

Historia

23.10.2020 r.

godz.14:00

15.01.2021 r.

godz.14:00

19.02.2021 r.

godz.12:00

5.

Biologia

03.11.2020 r.

godz.14:00

12.01.2021 r.

godz.14:00

02.03.2021 r.

godz.12:00

6.

Geografia

16.10.2020 r.

godz.14:00

17.12.2020 r.

godz.14:00

29.01.2021 r.

godz.12:00

7.

Matematyka

20.10.2020 r.

godz.14:00

01.12.2020 r.

godz.14:00

23.02.2021 r.

godz.12:00

8.

Fizyka

21.10.2020 r.

godz.14:00

14.01.2021 r.

godz.14:00

24.02.2021 r.

godz.12:00

9.

Chemia

02.11.2020 r.

godz.14:00

11.01.2021 r.

godz.14:00

01.03.2021 r.

godz.12:00

10.

Informatyka

05.11.2020 r.

godz.14:00

18.01.2021 r.

godz.14:00

22.02.2021 r.

godz.12:00

źródło: https://www.kuratorium.gda.pl/szczegolowe-regulaminy-konkursowe/

Szczegółowe regulaminy:

 1. Język polski (pdf 518KB)
 2. Język angielski (pdf 320KB)
 3. Język niemiecki (pdf 506KB)
 4. Historia (pdf 281KB)
 5. Biologia (pdf 286KB)
 6. Geografia (pdf 276KB)
 7. Matematyka (pdf 524KB)
 8. Fizyka (pdf 272KB)
 9. Chemia (pdf 514KB)
 10. Informatyka (pdf 571KB)

 • W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV do VIII.
 • Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo "Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu" (załącznik nr 1) podpisaną przez Rodzicia/opiekuna prawnego.
 • Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę należy zeskanować i przesłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl. Uczeń, który zakwalifikuje się do etapu rejonowego proszony będzie o dostarczenie do sekretariatu wersji papierowej (oryginał dokumentu).

zal.-1-wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu.docx


Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 - TUTAJ