Za nami trudny czas nauki na odległość. Obecna sytuacja na całym świecie postawiła przed nami bardzo trudne zadania i zmusiła do nietypowych rozwiązań i decyzji.

Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Jesteśmy po bardzo trudnych miesiącach pracy zarówno z naszej, jak i z Państwa strony. Sądzę, że jako cała społeczność szkolna możemy być z siebie zadowoleni. Dziękuję Rodzicom, bo to na Państwa barkach spoczywa domowa organizacja nauki. Czujemy Państwa wsparcie i wspólne dążenie do celu, którym jest jak najlepsza edukacja młodzieży - z empatią i w dobrych relacjach. Dziękuję Nauczycielom, którzy mimo trudności bardzo się starają realizować nauczanie na odległość. Borykaliśmy się z różnymi problemami technicznymi, zapewne część z Państwa również. Nie jest łatwo pracować w obecnych warunkach. Wszyscy się bardzo staramy i te starania, młodzieży oraz Państwa, bardzo doceniamy. My nauczyciele jesteśmy dumni z naszej młodzieży i dzieci.  Widzimy, że w większości bardzo im zależy na edukacji. Widzimy również, jak dużą mają potrzebę kontaktów ze sobą i jak bardzo brakuje im szkoły. Nam również. Oczywiście część cieszy się, że nie musi wcześnie wstawać, ale myślę, że wszystkim coraz bardziej brakuje prawdziwego kontaktu.

Przed nami czas egzaminów: maturalnego już od poniedziałku i ósmoklasisty. Drodzy Absolwenci i Ósmoklasiści życzę Wam teraz pozytywnej energii, sił do napisania egzaminów i optymizmu! Będziemy Was wspólnie z rodzicami wspierać! Dacie radę!!!

W tym samym czasie w szkole odbywają się w szkole zajęcia opiekuńcze. Musimy też odebrać od uczniów podręczniki, które przygotujemy dla kolejnych klas na następny rok szkolny. Czeka nas bardzo dużo działań w krótkim okresie czasu m.in. drukowanie świadectw, przygotowanie dokumentacji nauczania, przeprowadzenie rekrutacji, testów do klasy sportowej itd.  Ale wierzę, że przy Państwa wsparciu uda nam się zrealizować również to wyzwanie.

No i najważniejsze – organizacja zakończenia roku szkolnego.

Niestety nie będzie nam wszystkim dane się spotkać i zakończyć uroczyście edukacji uczniów w murach naszej szkoły. Ponownie zwracam się z prośbą o zrozumienie. W szkole uczy się 900 uczniów, ostatni egzamin maturalny 24 czerwca. Żeby zachować wszystkie wymogi, jakie nałożono na szkołę, zakończenie roku musiałoby trwać chyba kilka dni. Dlatego postanowiłam, że w szkole odbędą się zakończenia roku szkolnego w klasach ósmych, które kończą edukację w naszej szkole oraz w klasach trzecich, które kończą I etap edukacji i „zerówce”.  Rodziców i Uczniów pozostałych klas zapraszam na uroczystości: Zakończenia Roku Szkolnego, które odbędą się w aplikacji Teams o godzinie zapisanej w informacjach na stronie internetowej. Wyniki klasyfikacji oczywiście znajdą się w dzienniku internetowym po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. Planujemy we wrześniu podsumować obecny rok szkolny, podziękować uczniom. Oczywiście tym, którzy bardzo będą chcieli odebrać świadectwo umożliwimy to. Szczegóły zapisałam poniżej.


Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha i szybkiego powrotu do normalności i niedługo udanych mimo trudności wakacji.

 

Z wyrazami szacunku

Marzena Majerowska

Do pobrania:  WAŻNE INFORMACJE.pdf