Szanowni Państwo!

Rekrutacja na półkolonie w ramach „AKCJI LATO”

trwa od 9 czerwca 2022 do 13 czerwca 2022.

 

Zajęcia „AKCJI LATO” będą odbywać się w dwóch turnusach:

  • I turnus: 27.06 – 01.07 2022 w godzinach 8:00-16:00
  • II turnus: 04.07 – 08.07 2022 w godzinach 8:00-16:00

dysponujemy 120 miejscami dla dzieci z klas 1-3 SP.

 

Karty kwalifikacyjne (do pobrania ze strony szkoły) prosimy zostawiać w sekretariacie lub
u nauczycieli świetlicy przy odbiorze dzieci w godz. 12:00-17:00. Karty kwalifikacyjne są dwustronne.

 

W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc, będziemy kierować się następującymi kryteriami:

  1. Dziecko (będące w wieku szkolnym) pracownika ZSO nr 2, który prowadzi zajęcia opiekuńcze
  2. Uczeń SP 33 uczęszczający do świetlicy
  3. Uczniowie SP 33 rocznikowo najmłodsi – klasa 1
  4. Uczniowie SP33 klas 2-3

O wynikach rekrutacji rodziców uczniów zakwalifikowanych na „AKCJĘ LATO” poinformujemy
przez e-dziennik w dniu 15.06.2022 oraz prześlemy dodatkowe informacje organizacyjne.

 

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych informację o wolnych miejscach zamieścimy na stronie internetowej szkoły.

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych odbędzie się 20 czerwca 2022 o godzinie 17:00.