Gratulujemy Oskarowi Zawadowiczowu zdobycia srebrnego lauru w finale Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla pianistów amatorów Wroclavile 2021 .